TĂNG LIKE FACEOOK
ID USER UID CHANNEL TYPE STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL TYPE STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*:Nếu mua mà ko lên like thì id đó bị lỗi k buff dc ko nên mua tiếp.
*: Vui lòng công khai bài viết cho người lạ like trước khi buff like.
Kênh 10: Tổng các lần mua ko vượt quá 20k like, vượt quá sẽ bị thiếu.