Bảo mật, điều khoản và chính sách
Bảo mật, điều khoản và chính sách khi sử dụng dịch vụ tại likecuoi.vn
dinhmanhhung242
09/04/2021

QUY ĐỊNH VỀ CHUNG

- Sử dụng nick thật để tương tác.

- Không sử dụng cheat,bug và các hình thức gian lận khác.