Dashboard
Tổng hợp thông tin, các sự kiện chính.
 • Tổng quan
  Lượt trao đổi chéo mỗi ngày
  736
 • Hiệu suất
  Số coin được tạo ra
  385
 • Chất lượng
  Trao đổi thất bại
  73
Hệ thống đang nâng cấp sẽ update trong vài tuần tới!
Tham gia nhóm zalo tại đây: https://zalo.me/g/apaloh732
Chat Box
Chat box chỉ để giao lưu, cần hỗ trợ vào phần hỗ trợ. Nhập /help để xem hướng dẫn!
Nhật ký kiếm xu
17:33:06: huynh0090 vừa kiếm được 20 xu
16:54:14: huynh0090 vừa kiếm được 20 xu
16:54:08: ngdu2005 vừa kiếm được 20 xu
16:30:13: huynh0090 vừa kiếm được 20 xu
15:55:03: huynh0090 vừa kiếm được 5 xu
15:55:02: ngdu2005 vừa kiếm được 5 xu
15:52:09: huynh0090 vừa kiếm được 20 xu
15:52:06: ngdu2005 vừa kiếm được 20 xu
15:29:06: huynh0090 vừa kiếm được 20 xu
14:50:10: huynh0090 vừa kiếm được 20 xu
Top kiếm xu
1. hainam2808
2. nam1900
3. huynh0090
4. thuyan123
5. thinhngaomecung
6. bimok2004
7. haidang2612
8. tn1312
9. nguyenhuuhao1
10. yahootask