Dashboard
Tổng hợp thông tin, các sự kiện chính.
 • Tổng quan
  Lượt trao đổi chéo mỗi ngày
  330
 • Hiệu suất
  Số coin được tạo ra
  1610
 • Chất lượng
  Trao đổi thất bại
  3346
Hệ thống đang nâng cấp sẽ update trong vài tuần tới!
Tham gia nhóm zalo tại đây: https://zalo.me/g/apaloh732
Chat Box
Chat box chỉ để giao lưu, cần hỗ trợ vào phần hỗ trợ. Nhập /help để xem hướng dẫn!
Nhật ký kiếm xu
21:26:20: hoangdz1111 vừa kiếm được 5 xu
21:26:18: hoangdz1111 vừa kiếm được 5 xu
21:26:15: hoangdz1111 vừa kiếm được 5 xu
21:26:13: hoangdz1111 vừa kiếm được 5 xu
21:26:11: hoangdz1111 vừa kiếm được 5 xu
21:26:09: hoangdz1111 vừa kiếm được 5 xu
21:26:07: hoangdz1111 vừa kiếm được 5 xu
21:26:04: linhnguyen1234 vừa kiếm được 5 xu
21:26:02: admin1307 vừa kiếm được 5 xu
21:26:00: admin1307 vừa kiếm được 5 xu
Top kiếm xu
1. hoangdz1111
2. haiduc530
3. manh193
4. admin1307
5. tungtran2022
6. linhnguyen1234
7. emyew12
8. laibuff
9. nnqqn
10. hung1872