Dashboard
Tổng hợp thông tin, các sự kiện chính.
 • Tổng quan
  Lượt trao đổi chéo mỗi ngày
  119
 • Hiệu suất
  Số coin được tạo ra
  575
 • Chất lượng
  Trao đổi thất bại
  3722
Hệ thống đang nâng cấp sẽ update trong vài tuần tới!
Tham gia nhóm zalo tại đây: https://zalo.me/g/apaloh732
Chat Box
Chat box chỉ để giao lưu, cần hỗ trợ vào phần hỗ trợ. Nhập /help để xem hướng dẫn!
Nhật ký kiếm xu
12:05:16: 01022009aa vừa kiếm được 5 xu
12:05:13: 01022009aa vừa kiếm được 5 xu
12:05:12: 01022009aa vừa kiếm được 5 xu
12:05:10: thuylinh0000 vừa kiếm được 5 xu
12:05:08: hung2722 vừa kiếm được 5 xu
12:05:07: duyphuccuti vừa kiếm được 5 xu
12:05:06: vhn777 vừa kiếm được 5 xu
12:05:04: hung2722 vừa kiếm được 5 xu
11:30:07: quan23 vừa kiếm được 5 xu
09:45:43: baigiatu vừa kiếm được 5 xu
Top kiếm xu
1. giaabaoo
2. quan23
3. hynnie0do
4. 01022009aa
5. hung2722
6. thuylinh0000
7. thevinh2005
8. vhn777
9. duyphuccuti
10. hoang122