THÊM TÀI KHOẢN KIẾM XU

Bấm vào link: https://www.facebook.com/device

Nếu hệ thống ko hiện sẵn mã hay copy mã để nhập: abc

Nếu sử dụng app facebook hay coppy link bên trên gửi người bất kỳ sau đó nhấn vào link đó hoặc xem video hướng dẫn bên dưới.

Nhấn tiếp tục và cấp quyền cho ứng dụng sau đó quay lại đây bấm nút thêm tài khoản bên dưới

Thông tin chi tiết
*: Video hướng dẫn đăng nhập trên điện thoại và máy tính https://youtu.be/uKn4tUCXiXI