Dashboard
Tổng hợp thông tin, các sự kiện chính.
 • Tổng quan
  Lượt trao đổi chéo mỗi ngày
  7
 • Hiệu suất
  Số coin được tạo ra
  20
 • Chất lượng
  Trao đổi thất bại
  6181
Hệ thống đang nâng cấp sẽ update trong vài tuần tới!
Tham gia nhóm zalo tại đây: https://zalo.me/g/apaloh732
Chat Box
Chat box chỉ để giao lưu, cần hỗ trợ vào phần hỗ trợ. Nhập /help để xem hướng dẫn!
Nhật ký kiếm xu
18:00:08: hung1872 vừa kiếm được 5 xu
18:00:06: nguyetnguyen vừa kiếm được 5 xu
11:10:06: vy_vy vừa kiếm được 5 xu
11:10:05: tuanhiep257 vừa kiếm được 5 xu
05:41:44: bufffolow vừa kiếm được 5 xu
05:41:42: sonkyo98 vừa kiếm được 5 xu
05:41:39: luongtlcb vừa kiếm được 5 xu
05:41:35: lamnguyen1505 vừa kiếm được 5 xu
05:41:33: phanvanhuy vừa kiếm được 5 xu
05:41:31: thutrang2008 vừa kiếm được 5 xu
Top kiếm xu
1. tuanhiep257
2. vy_vy
3. nguyetnguyen
4. hung1872