Dashboard
Tổng hợp thông tin, các sự kiện chính.
 • Tổng quan
  Lượt trao đổi chéo mỗi ngày
  143
 • Hiệu suất
  Số coin được tạo ra
  710
 • Chất lượng
  Trao đổi thất bại
  1869
Hệ thống đang nâng cấp sẽ update trong vài tuần tới!
Tham gia nhóm zalo tại đây: https://zalo.me/g/apaloh732
Chat Box
Chat box chỉ để giao lưu, cần hỗ trợ vào phần hỗ trợ. Nhập /help để xem hướng dẫn!
Nhật ký kiếm xu
07:45:21: ngocne124 vừa kiếm được 5 xu
07:45:19: hghghghgh676767 vừa kiếm được 5 xu
07:45:17: ngocne124 vừa kiếm được 5 xu
07:45:15: hghghghgh676767 vừa kiếm được 5 xu
07:45:13: thanhnhan3011 vừa kiếm được 5 xu
07:45:11: thanhnhan3011 vừa kiếm được 5 xu
07:45:09: thanhnhan3011 vừa kiếm được 5 xu
07:45:06: hdannek vừa kiếm được 5 xu
07:45:04: hdannek vừa kiếm được 5 xu
07:15:11: ntnhung vừa kiếm được 5 xu
Top kiếm xu
1. ngocne124
2. nghuyn1452
3. phuquy
4. nghuyn
5. quynh342003
6. hdannek
7. ngodanhtiep123
8. pthao
9. thanhnhan3011
10. thuphuong_2321