Lấy Token cách 2
Lưu ý:
  • Đầu tiên, Đảm bảo bạn đang sử dụng máy tính hoặc PC, Thiết bị di động không thể sử dụng cách này
  • Thứ 2, Hãy đăng nhập tài khoản facebook của bạn trên cùng 1 trình duyệt với Likecuoi.vn